C9:100


(Rubrik till C9:101-102:)

Swartelösa häradh Huddinge Sochn och Wysta
bergs gårdh