C9:101


(Kartakt i flera delar
Rubrik sid C9:100
Kartbild C9:101
Text C9:102
)

(Rubriken från C9:101 upprepas här:)
Swartelösa häradh Huddinge Sochn och Wysta
    bergs gårdh

(Text på kartbilden:)
Wårby ägor mötha
Kiesta ägor mötha på denne sydan
Grantorps ägor mötha på denne sydan
Flemmingsbergs ägor mötha här
(Text längs kartans högra sida:)
Fullersta ägor mötha på denne sydan
men emellan Fullersta och Wystabergh
wystes ingen wiss Rågångh
gambla lands wägen emellan Stockholm och Södertällie
gambla eckar
Eckar
Släns hagan Wystabergs
Grantorps hage
Wystaberg
Glömsta löten
Wyse
Trää- och humblegård

Scala Ulnarum

Lars Hoffstedt

Häcklinge Sochn 59