C9:106


(Kartakt i flera delar:
C9:105 Text Notarum Explicatio
C9:106 Rubrik och kartbild
)

(Rubrik:)

Geometrisk Charta vthaf Borgh vthi Bootkyrckie Sochn och Swartlösa
häradh

(Text på kartbilden:)
Hesteholmen möther här
Mälaren Lacus
Blekholmen
Gåsholmen
Hundhambra giärde möther här
Borgh
Sturehofs ägor mötha
Nikoxa
Jnöön
Borsiön
Golfängen
NotaBene 1/4 frelse hemman på Borgs och Hundhambra
äghor bygdt; och hörer annat herskap till
Kiosby egeor mötha
Prästegårds ägor mötha på denne sydan

Scala Ulnarum

Afmätt Jn Octobris Anno 1687
    aff
Petter Arosander
                          ManuPropria

Reviderat 1711