C9:107


(Rubrik:)
Geometrisch Delineation på Liunga 1 hemman
Belägit vthi Daga härad och Gåsinge sochn

    Notarum Explicatio

                                                                                   
Numero 1 Liunga hemman Crone, hwilket Capitein
    Wälborne Herr Claes Yeung Konglig Mayestät
    och Cronan i lycka                   updragit
                                                                        Tunnor kappar Lass   
A. dess uthsäde det ena åhret af
    god-lehrjord                                                    12    6
B. det andra åhret af Dito jord-
    måhn                                                                11    -
C. Åhrligit höö af hård- och starr-
     waldh                                                                                    56
    Humelgård till 70 stänger
    Skoug till giärsel, stöör och wedebrandh,
    Medelmåttigt muhlbete, fiskie med
    wättiande utj Nyckelsiön doch af gall-
    strandh till een dehl sampt ett katzeståndh
    uti Stoorsiön

    Schala ulnarum

(Text på kartbilden:)
Nähl ägor
Åhlsta ägor
Nyckel siön
Nährlunda ägor
Skough
Haga
Wangsöö ägor
Haga
Engh
Nähs ägor
Engh
Haga
Jlandz ägor

Nils Herling 1698

Schala ulnarum