C9:112


Lyda säthegårdh Carta

(överstruket:) med Brolöt