C9:115

(Rubrik:)

Geometrisch Delineation på Torp
och Skiäfwe Gårdar, belägne vthi
Åkers häradh och sochn

    Notarum Explicatio
                                               
Numero                                                        Tunnor fierdingar Lass
1. Torpp Skatte frälsse hemman
    Ett Herr Gustaf Adolff Silfverbrand
    tillhörigdt
A. Dess vthsäde ena åhret af
A. { Leera            ad 4 tunnor                        } 9        1
A. { Sandmylla    ad 5 1/8 tunna                   }
B. Dett andra åhret af godh leera                       10      4    

C. Åhrligit höö af Lillengen, Starrengen
     och Storengen till hårdwall                                                50
D. Dess hagar och tompteställen, till Byen
    ähr skough till gärdsel Stöör och Wed-
    brand, Jntet fiske ingen humblelgårdh
    Allenast en kiörssbärs trägård af några
    småå och odugliga trään.

(Text i högra spalten:)
Numero                                                            Tunnor fierdingar Lass
2. Skiäfwy Frälsse hemman och af
    lyka stoorleek uthi åker och äng som förre
    Numero 1, vppå desse frälsehemmans ägor
    ähro fyra torp,
3. Stoora Siggekiärret som åhrligen uthsår          2
    Engh till                                                                                      30
4. Norra Siggekierret vthsår åhrligen                   1
    Eng till                                                                                        10
5. Torget uthsår åhrligen                                       1
    Höö åhrligen af Engen                                                                15
6. Granlund uthsår åhrligen                                  -        4
    Höö åhrligen                                                                                15

    Desse hemman hafwa uthi 18 åhr lydit stoor
    mehn af den nya landswägen som mitt igenom dess ägor
    sigh sträcker och åhrligen af åkern afgångit    1 ½ tunna
    Af Engen allenast                                                                         6

                                    Nils Herling 1702

(Text på kartbilden:)
Strängnäs Sochn
Åby egor
Äsby, Åby, Lyda och skiäf-we hörn staf
Torps skough och marck
Skiäfwe skough
Åby-hörn staf
Torget
Norra Sigkiäret
Torps skough
5 : staf i Granlunds gata
Granlundh
Stora Siggekierret
Här möta Kiärsta by ägor
Skiäfwid haga
Torps Gårdh
Skiäfwe Gårdh
Norr-ängen
Lill-ängen
Den för 18 åhr sedan ny uprättade lands wägh
Torps gamla gårds Tompt
To[r]ps Tompt
Skäf-we Tompt
Skiäfwe skough
Stor ängen
Stor-ängen
Torps haga
Lyda ägor

Schala ulnarum