Claestorp:1

                    
       
                                                                                   
   Notarum Explicatio


        Åtorp.
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        1 1/4 Tunne, Engh till
        11 Laß höö om åhrett
        Godh mulebet         
        Jngen tarffweschogh
        Jnthett fisckiewatn
                                                                                
   Notarum Explicatio
   
        Gunnilz Torp.
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        2 5/8 Tunne, Engh till
        12 Laß höö om åhrett
        Gott fisckiewatn        
        Tarffweschogh liten
        Mulebeet till nödhtorfften

    Notarum Explicatio
   
        Lille Fårsa.
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        4 5/8 Tunne, Engh till
        15 Laß höö om åhrett
        Godh mulebeet        
        godh tarffweschogh
        gott fisckiewatn 
       
        Sågarens åker
        3 halffspän.

    Notarum Explicatio
   
        Tol Torp.
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        10 3/4 Tunne, Engh till
        25 Laß höö om åhrett
        Gott fisckiewatn
        godh mulebeet        
        godh tarffweskogh
         
    Notarum Explicatio
   
        Biursiö Torp.
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        3 1/2 Tunne, Engh till
        27 Laß om åhrett
        Fiskiewatn litet
        Mulebet godh       
        Tarffweskogh godh  

    Notarum Explicatio
   
        Skalletorp
        Vthsädhe i bådhe giärderne
        21 1/2 Tunne, Engh till
        93 Laß om åhrett
        Godh mulebet        
        godh tarffweskogh
        gott fisckiewatten 


(Karttext: )

Toltorp. 1
Sågarens Åker
Scala vlnarvm1
Lilla Fårsa ½
wåt StarEngh
Skalle torp 1
hårdhwalz Engh
Engh till Borck Sätre gårdh
Biursiö Torp ¼
doger till åker lindh
Skalltorp
Åtorp 1/8
Gunnil Torp 1/8


1 Skada i papperet.