Claestorp:10


(Rubrik:)        Oppunda Härede    Wingåker Sochn


            
(Karttext:)

Swijn stugun
Backa²
¹ På kartan är en gård inritad. Åkermarken noteras med 3,4,9,10 
  och Z. Ängsmark med 7 och 12.

² Noteringen är inte samtida med kartan.