Claestorp:14


            
(Karttext:)

Getskaf ¹¹ Noteringen är inte samtida med kartan