Claestorp:15            
(Karttext:)

Wik¹¹ Noteringen är ej samtida med kartan.