Claestorp:2


         Anno 1634
    Oppunda häret
   Wingåker Sochn
  Geetskaff. Welborne
      frv Gunills
           på
        Barsäter      
   
  
          
           
                                                                                       
   Notarum Explicatio


        Geetskaff   1 gårdh
        såås eftter den nyia refningen
        vti det ena gärdet 5
        Tunnor 8450 quadrater
        vti den andra åkeren
        såås 4 Tunnor 6754 quadrater
        Summa på bägge gärden
        10 Tunnor 1204 quadrater
        Ängh till 40 mårgonlandh


(Karttext: )

betz haga
måsse
Bergh
kiärr angh1
här ständer byna Getskeff
Hardwals ängh till Getskeff
Scala Vllnarum
 
 


¹ D.v.s. ängh.