Claestorp:3          Anno 1634
Fårsa i Oppunda häredet
   wti Wingåker Sochn
    ädle och wälborne
        frw Gunnils
            Godz     
     

          
           
                                                                                       
   Notarum Explicatio

        Ähr efter det nyie (aff höge offuer
        hetene) befallet jolebrått funnit
        först vti det ene 6 Tunnor vtsäde
        4894 quadrat alnar i Förssa 1 gårdh
        På den andra åkeren såås 5
        och en ½ Tunna,  3664 quadrater
        Summa 12 Tunnelandh 1558 quadrater
        På en wreet 3 helspänn, 893 quadrater
        35 mårgonlandh ängh.(Karttext: )

skogh
ängz backe
angh¹ slat²
kiärr
skogh och bärgh
skogh
ängh
leriordh
ängh
Fårßa
lerjordh
skogh
ängh
Scala Vllnarum
 

¹ D.v.s. ängh.
² D.v.s. slät.