Claestorp:4

          
    Oppunda Härede.
   Wingåkers Sochn
         Hålmen.
        Welborne
       frv Gunnils
         godz på     
     
           Barsäter
           
                                                                                       
   Notarum Explicatio


        Hwadh denne byens vtsäde
        widkommer, så är dedt efter
        den nya refningen funnit
        åhr 1634.
        Wthi dedh enee gärdet ähr
        funnit 4 Tunnelandh åker
        5674 quadrater. 
        Wti dedh andra 4 tunnelandh
        6005 quadrat alnar.
        Wti dedh tredie 2 ½ tunna
        6203 quadrater.
        Summa på all den bys
        åker ähr 11 ½ Tunnelandh jordh.
        och 3695 quadrat alnar
        ängh till 44 mårgonlandh.


(Karttext: )

Bergh
ängh
på denne plaan ständet byen Holmen benämbdt.
ängh
angh¹
kerriga ängiar alle fyra
Scala Vllnarum
ängh
ängh backa
 
 


¹ D.v.s. ängh.