Claestorp:5

           
      Oppunda Härede.
Slugz Torp och laduängie
     Wingåker Sochn
    Wälborne frw Gun-
          nels Godz      
     
           till Barksäter

           
                                                                                       
   Notarum Explicatio

        _    _ dh1
        först efter den nyia ref-
        ningen på det första
        Slugztorp giärde ähr
        funnit 4 Tunelandh
        och 1231 quadrat aln.
        På det andra 6 Tunnor 
        249 quadrater. 
        Pa2 det tredie 3 ½ Tunna
        1634 quadrat alnar
        på en wreet 7/8 Tunna
        Summa på all den bys
        åker ähr 14 ½ Tunna 973 quadrater 
        ängh till 20 margonlandh3
        7180 quadrat alnar.

        1/8   Gårdh
        först på ladu angh4 åker
        såås 2 ½ tunna 846 quadrater
        på den andre och 2 ½ Tunna
        5391 quadrat summa
        5 Tunnelandh 6237 quadrater
        angh5 till 10 mårgonlandh
        321 quadrat aln.


(Karttext: )

Norr
Söder
lerjordh
lerjordh
duger wald
hårdvalz angh6
Slugztorp
lerjordh
Hårdwals ängh till ladäng
Hårdwall släät.
äng till Slugz torp
Scala Vllnarum
 

¹ Texten oläslig på grund av skada i papperet.
²
D.v.s. på.
³
D.v.s. mårgonlandh.
4
D.v.s. ängh.
5 D.v.s. ängh.
6 D.v.s. ängh.