Claestorp:8


           
(Karttext:)

Glophelle kohagha här emoot
Swijn Stughu Bäcken
Glophelle Engh här på sidan
här emoot Bonnerid Skogh kommer Glop-helle Skogh och Vth-marck.
Jorde Broon ähr skildnaden
Bonnerid Skog och Enskijlthe Vthmarck.