D10a:100


(Kartsidan:)
Här tagier Kulletorpa ägior wedh.
Söör.
Betes hage.
Hardwalz1 engh.
Engh.
Här tagier Ödesiö2 ägior wedh.
Hård walz eng.
Norr.
Här tager Rååby ägior wedh.
Hård fnugg walz eng mz biörk och granskog full mz steen.
Här tager Systorpa ägior wedh.

Ödesiö sochn.
1. Lychkia skattehemman 1/2.
Norregierdett, öhriord.
Södregierdett, sandblandatt
leeriord full mz store
stenar.
In alles höö 8 lass.
Flere nyttigheeter finnes
in
thett.

Uthsäde i Norre giärdet 8 tunnor.
Uthsäde i Södergiärdet 7 tunnor.

(Baksidan:)
Odesiö sochn Lyckia.  Nummer3.
Folio 100.

___________
1 Hårdwalz ms.
2Här före överstrukit Öss.
3Del av texten saknas p.g.a inbindningen.