D10a:102


(Kartsidan:)
Här tager Årenäs egor wijdh.
Här tager Odesiöö1 egor wijdh.
Engh.
Lind.
Water2 lakus.
Här tager Erstorps egor wijdh.
Engh till Bodz gården öfuer alt till 35 las höö.
Bettes3 mark.
Engh.
Engh.
God engh.
God engh.
Engh.
Här tager Marks egor4 weedh.
Norr - Söder.
Lind.
Hårdwaldz engh full medh skogh5, engh till höö 60 lass.
Engh.

(Kartbeskrivning:)
Ödesiöö soken.
Swem cronohemman 6, frelse 1.
Både gerden sand blandt mulliord.
1. Bodzgården, cronne 1.
Hafuer sina egor särskilt
som nummer 1 wthwijsar
både i åker och engh.
Crone 2. Der andra gerden med
frelse gården ähr lijka
stoora.
3. Nore gerdet.
4. Söder gerdet med lijlle gerdet.
Lägenheet till uthmark
och tarffueskogh, fiske
i Wätter.

(Baksidan:)
Folio 102.
Ödesiö sochn, Swäm.  Nummer 19.

_______________
1Fel för Ödesiöö.
2Fel för Wätter.
3Härefter överstrukna bokstäver.
4Härefter överstruket wijd.
5Härefter överstruket och.