D10:104-106


(Kartsidan:)
Kråkery, wthsäde Nårregiärdet
8 tunnor, Södergiärdet 8 tunnor.
Engh till 14 lass höö.
Skenne waldz engh full medh bergh och skogh.
Norr-Söder.
Cronne, Kråkry ähr ilack wthmark och skog,
engh öfuer alt 12 lass höö.
Skenne waldz engh.

Ståpry, wthsäde i Östergiärdet 6 3/4 tunnor.
Wästergiärdet wthsäde          4 1/2 tunnor.
Engh till 18 lass höö.
Engh full medh berg och skogh till 11 lass höö.
Cronne, Ståpry.
Kiärr.
Norr-Söder.

Engh wthsäde i Östergiärdet 3 1/2 tunnor.
Wästergiärdet uthsäde  3 1/4 tunnor.
Södergiärdet uthsäde  1 3/4 tunnor.
Engh till 16 lass höö.
Sanck engh till 22 lass höö.
Hage.
Engh.

(Baksidan:)
Ödesiöö sochen, Engh, Kråkery, Ståpry. Nummer 1.
Ödesiöö sochen, Engh, Kråkery, Ståpry. Nummer 1.
Folio 104. 105. 106.

Edle och wällborne herre her landzhöfdinge Bengt Baghe til   
Berga.
Edle och wällborne herre her Johan Baghe till Köpingh Kopingh.
Edle och wälborne herre her landzhöfdinge Bengt Bagge til
Berga, her

Fader wår som äst i himblom
helgatt warde titt nampn
tillkomme titt rijke skee
tin wilie såsom i himmele
helsan medh dydh och ähra så plägar
man helsa sin hiertlig kiära.