D10a:107-108


(Kartsidan:)
Maltmåsse, Norre giärde  4 1/4 tunnor.
Södergiärdet, uthsäde       4 tunnor.
Östergiärdet, uthsäde       3 1/2 tunnor.
Engh till 28 lass höö, ingen skogh.

Lind.
Engh.
Engh öfuer alt till 14 lass höö, ingen skogh.
Engh.
Kiär.
Bettes hage.
Crone Malmåse1, akeren2 full med sten.


Skorpery.
Södergiärde     2 tunnor.
Östergiärde     1 1/4 tunnor.
Wästergiärde    1/4 tunnor.

Norr-söder.
Skårpery.
Engh till 14 las höö.
Lindh.
Änxsiön lakus.

(Baksidan:)
Folio 107.108.
Ödesiöö socken, Maltmåsse, Skerpery. Nummer 2.
Ödesiöö sochen, Maltmåsse, Skorpery. Nummer 2.

Anders Olufson
Rusingztorp den 25 martij 1640.

_________
1Fel för Maltmåse.
2Fel för åkeren.