D10a:108  (Koncept till D5:108)


(Kartsidan:)
Norr.
Giötala ägor proxime.
Eketorps ägor proxime.
Enghage.
Morass.
Sanckt kiärr.
Engh hage.
Enghage.
Betes hage.
Stafwegårdh.
Ör jordh.
Söder.
Fnuggwalldz engh medh tiock gran, biörke hassle och aspeskogh.
Wreeta ägor proxime.

(Baksidan:)
Aska häradh  Helgona sochn.
Stafwegårdh. Affmätt och calculerat.
Fins folio 108.