D10a:12


(Kartsidan:) 
Lysingz härad, Harsta sochn.

1.  Uäster Torpa, cronehemman 1.
     Byemåll 20 alna bred åker.
A.  Uthsäde i Norra gierdet 8 1/2.
B.  Wästergierdet, uthsäde  3 1/2 tunna.
C.  En lycka, uthsäde          2 tunnor.
E.  Eng till 20 lass höö.
2.  Cronehemman i Wäster Torpa  1.
     Byemåll 20 alna bred åker.
4.  Uthsäde i Norregierdet    8 1/2 tunna.
B.  Uthsäde i Wästergierdet  3 1/2 tunna.
D.  En lycka, uthsäde            6 tunnor.
E.  Engh till 20 lass höö.
Nödtorfftigh skog och uthmark.

(Karttext:)
Lind.
Wästertorpa.
Skog uth engh.

(Baksidan:)
1Torpa       Giöstringz härad.
Rinna sochn, Östra Torpa. Öde crone hemman 1/2, och frelsseet 1/2.
Och ärho lijka stora i äghor, och ähr örjord i både
gierden. Höö till 8 lass på hwar gård.
Fins ingen anor lägenheett.
1 Torpa.
1 härad.
Harsta sockn, Wästre Torpa, öde chrone hemman 2 heela,
och äro lijka stora i åker och engh, så när
som twå åtskilna lycker the hafwa hafft åtskild
som ähr annoterade, sanblandatt jord i både gier-
den. Höö till 20 lass på hwar gårdh.
Nödtorfftegh mulebete.
          folio 12

          folio 12.

______________
1 Text dold bakom infästningen i boken