D10a:121,129-131,153


(Kartsida 1:)
Ödeesiöö soken, Kapbool, Bobool, Clämestorp, Kållehwlt, Harssbool, Töressabool. Nummer 12.
Folio 121.129.130.131.153.

Wthengh, skeenne-walldzengh til 20 las höö öffuer alt.

Norr-söder.
Clämesstorp 1.
Engh ful medh skogh.
Skogh och wth-mark.

Ilack engh till 8 las höö.
Booboll 1/4 hemman.
Muliord.
Norr-Söder.

Mulliord.
Engh.
Kapboll 1/2.
Engh till 8 las höö öfuer alt.
Norr-söder.

(Kartsida 2:)
Peer Jonsson Duk.
Norr-söder.
Törissaboll 1/2 hemman.
Ähr ingen skogh eller wthmark.
Mul-iord.
Engh i gierdet till 5 las höö.

Ilack engh till 6 las höö öfuer alt.
Kållhult.
Norr-söder.

Norr-söder.
Sank kiärr.
Engh full med steen till 6 lass höö.
Lofuade migh en stöflle hud.
Harssbool 1/2 hemman.
Slätt sandiord.