D10a:122-124,133-135,136


(Kartsida 1:)
Jurßry 1/2 hemman.
Ähr ingen skogh.
Sandiordh.
Jur
ßry.
Enge hage full med bergh.
Sandiordh.
Engh till 19 las höö.

Engh öfuer alt till 24 las höö.
Skog till näst anfig.1
Muliord.
Swneby.
Muljord.
Enge hage.

Här till ähr ingen engh, än som i gierdet till 8 las höö.
Ingen skogh eller wthmark.
Muliord.
Norebråtten 1/2 hemman.

Rödebool.
Engh till 7 lass höö.
Rödebool 1/4 hemman.
Ingen skogh.

(Kartsida 2:)
Ödesiöö soken. Sijgery, Angxery, Hullan, Norebråten, Rödebool,
Jwr
ßry, Swnebydh. Nummer 14.
Folio 122.123.124.133.134.135.136.

Norr-söder.
Angxry 1/2 hemman.
Muliord.
Stamp hage.
Engh öfuer alt til 22 lass höö.
Ähr ingen skogh eller wthmark.

Norr-söder.
Hållan 1/4 hemman.
Engh till 8 las höö.
Ähr ingen wthmark eller skogh.

Ingen skogh eller wthmark.
Sijggery 1/2.
Mulliord.
Muliord.
Engh öfuer alt till 18 las höö.
Norr-söder.

__________________
1nästa figur?