D10a:125,127,128(Kartsidan:)
Engh öfuer alt till 20 las höö.
Bankeby, crono 1.
Här ähr skogh och wthmark.
Norr-söder.
Åkeren full medh steen.
Engh.
Engh öfuer alt till 20 las höö.

Sand iordh.
Sandiord.
Bulssbool, ähr ingen wthmark eller skogh.
Engh till 14 lass höö.
Mulliord.
Norr-söder.

Ähr skogh till nötorftig.
Norr-söder.
Sandiord.
Engh hage.
Gumby 1/2 hemman.
Hårdhwaldzeng till 12 las höö.

Harssbool en, Hudh, Starreengen klesig.
Banckeby en kläsigh, Skårpry en,
Kaxbool en, Fogery, Nätry.

(Baksidan:)
Ödesiöö soken.  Bulssbool, Gumby, Banckeby.  Nummer 13.
Folio 125. 127. 128.
Anders Borgesson.