D10a:126,141-144


(Kartsida 1:)
Ödesiöö socken. Glaßfall, Bårstaboll, Tällekullen, Forry, Gräßbergh. Nummer 10.
Folio 126.141.142.143.144.

Ähr ingen engh än som i gierdet, till 14 las höö, med torpet Gräsberg 1/2.
Giör1 skatt för en half gård, men i jorde-boken står för ett fierdedels hemman.
Bergh och sten.
Engetorpt til höö 10 lass.
Bästekullen.

Ingen engh än som i gierdet till 18 las höö.
Norr-söder.
Bergh.
Kiärr.
Forry.

(Kartsida 2:)
Ähr ful med ber2 och steen.
Dagelö
ßa, ett engetorp ähr lagt under Gaßfall till
18 las höö, fult med bergh.
Engh.

.Herre.

Engh.
Slätt sandiord.
Tällekullen.
Engh till 6 las höö.
Måsse.

Engh till 13 las höö.
Bårstaboll.
Bårstaboll.


____________
1Här före överstrukit namn.
2Fel för berg.