D10a:13.14


(Kartsidan:)
Beteswaldh.
Här tager Öfreby ägor wid.
Här tager Soleberga ägor wid.
Lindh.
Elak hårdh waldz engh.
Lindh.
Nor.
Här tager Yxnekullas ägor wid.

(Baksidan:)
Swanzalss crono hemman 4 1/2 för wtan Pastoris gårdh. Afmät och calculerat.
1.  Pastoris gårdh. Bred åker 64 aln. Höö 20 lass.
2.  Crono hemman 1. Bred åker  27 aln
3.  Crono hemman 1. Bred åker  27 aln   }  Höö till hwar 10 lass.
4.  Crono hemman 1. Bred åker  27 aln
5.1 Crono hemman 1/2. Bred åker  20 aln. Höö 6 lass.
6.  Crono hemman 1. Bred åker 27 aln. Höö 10 lass.
      Leerjordh i både gierden.

Pastoris åkrar af  2 i Wäster giärdet  2 1/2 tunnor.
                                Öster giärdet     3/4 tunnor.
                                Anders
                                Börgesson.

                                Anders
                                Börgesson.

Swantzhals Kyrkeby numro 41.  Folio 14.

Folio 13. 14.

___________
1Här före Hafwer inga tompt.