D10a:137,140,157


(Kartsida:)
Ösiö sochen.
1. Siögetorp, chrone 1.
I alla gierden muliord.
2. Engien höö   10 lass.
Gierdess engien full mz bergh
och steen om höö 10 lass, alz höö 20 lass.
Fiskewattn i Wijsiön.
Flere nyttigheeter finnes inthet.

Wthsäde i Norregiärdet 4 tunnor.
Wthsäde i Södergiärdet  3 1/4 tunnor.
Wästergiärdet   2 3/4 tunnor.

Wijsiöss ägior wedh.
Norr.
Wijsiön.
Hårdwalz engh mz steen, biörk, gran och äleskogh1.

Wijsiön.
Kannckanäß, wthsäde 1 tunnor.
Höö alz 3 lass.
Flere nyttig-heter finnes inthet.

Söör.
Brodderö, chrone 1/2 .
I både gierden muliord.
Wthsäde i Östergiärdet 5 tunnor.
Wthij Wästergiärdet  3 1/4 tunnor.
Norr.
Hardwaldz engh tar 13 lass höö.

(Baksidan:)
Odesio sochn. Siogetorp, Cannicenäss, Broddery. Nummer 15.
Folio 137.140.157.
_____________
1Härefter överstrukit. om höö 10 lass.