D10a:145-148


(Kartsidan:)
Engh till 6 las höö öfuer alt.
Norr-söder.
Wglesiön lakus.
Wglehwltt 1/4.

Engh till 8 las höö öfuer alt.
Norr-söder.
Fagerhwltt crono 1/2.

Skenne-waldz engh till 6 lass höö.
Trijgedelen steen i åkern.
Madhengh til 5 lass höö.
Norr-söder.
Skälby.
Sank engh till 8 las starr.

Engh full med steen till 6 lass höö.
Norr-söder.
Swnsiöö.
Åkeren ful med sten.

(Baksidan:)
Ödesiöö socken. Sundhsiöö, Skiälby, Fagerhwltt, Ugllehwltt.   Nummer 11.
Folio 145. 146. 147. 148.
Anders Böresson.

Menniskan.