D10a:149-152


(Kartdelen:)
Norr-söder.
Engh till 16 las höö.
Sand iord 2 1/2 tunnor.
Wäster Haddåsen 1/4 hemman.

Norr-söder.
Swinås.
Ingen engh än som i gierdet, till 12 las höö.

Norr-söder.
Engh.
Sand iord.
Engh till 14 las höö.
Öster Haddåsen.

Norr-söder.
Hafurrekullen 1/8 hemman.
Ingen eng än som gierdet, till 5 lass höö.

Engh till 8 las höö.
Norr-söder.
Lilla Smestorp 1/4 hemman.

Ingen engh än som i gierdet, til 4 las höö.
Norr-söder.
Wantte-kullen 1/8 hemman.

(Baksidan:)
Ödesiöö socken. Wanttekullen, Smesstorp, tuå Hadhåssa, Hafuerrekullen, Swijnåss. Nummer 9.
Folio 149. 150. 151. 152.