D10a:15


(Kartsidan:)
Berga ägor.
Här tager Säröga ägor wid.
Småt granbyskje.
Lindh.
Dumjordh.
Här tager Bergia ägor wid.
Lerjordh.
Beteshage.
Fnugh1 waldz engh.
Söder.
Här tager Särßoga ägor wid.
Här tager Öfreby ägor wid.
Lerjordh.
Beteshaghe medh små granskogh.
Dumjordh.
Lindh.
Nor.
Tåken lacus.

(Baksidan:)
Afmät och calculerat
Anders Börsson.

Glänåß, crono hemman 2 1/2 , skatte 1, frälse 2 och en crono uthjordh eller otting som
ligger inne medh skatte gården.
1.  Skatt gården. Bredh åker 26 aln och är en crone otting.
Denne mädh om 6 aln.
         Höö 16 lass. Utjord  numro 17 crono s? 15 tunnor.
2.  Frälse hemman 1.   Bred åker   20 aln. Höö 14 lass.
3.  Frälse hemman 1/2. Bred åker   14 aln. Höö  9 lass.
4.  Crono hemman 1.   Bred åker   18 aln. Höö 12 lass.
5.  Crono hemman 1/2. Bred åker    8 aln.  Höö  6 lass.
6.  Crono hemman 1.   Bred åker    6 aln.  Höö  9 lass.
Dumjordh och leerjordh i både giärden.
Fiske i Tåken.

Utsäde i Glänåss.

Anders Börsson.

Folio 15.

Swantzhals sochn Glänåss  numro 43.

_______________
1Fnungh ms