D10a:154-155


(Kartsidan:)
Öija wthsäde i Norre giärdet   1 1/4 tunnor.
Söder giärdet, uthsäde            1 3/4 tunnor.
Wäster giärdet, uthsäde          1 1/8 tunnor.
Engh till Öja 12 lass höö.
Bergh.
Öiea.
Engh till 12 las höö öfueralt.

Ingen engh än som i giärdet, till 10 las höö.
Ingen uth-mark eller skogh.
Lakårp.
Laakarp, uthsäde i Södergiärdet 3 tunnor.
Norre giärdet, uthsäde               2 1/4 tunnor.
Engh till Laakarp 16 lass höö. Ingen
skogh eller uthmark.

Kåpparp.
Engh öfuer alt till 20 las höö.
Kåparp, Wästergiärdet  5 1/4 tunnor.
Östergiärdet, uthsäde     5 tunnor.
Engh 30 lass höö.

(Baksidan:)
Odesiöö soken. Lakarp, Kåppårp, Öiea.  Nummer 7.
Folio 154. 155.