D10a:158-159


(Kartsidan:)
Wäster Åby, chrone 4, skatte 2.
1. Södre byskipte är ler och sandiord.
2. Norregården, chrono 1/2. 10 allnar.
3. Grißegården, chrono 1. 16 allnar.
4. Skatte  1.  32 allnar.
5. Södre chronogården 1. 16 allnar.
6. Skatte 1/2. 34 allnar.
    Grissegårdenss lilleboll  3 1/2 allnar.
7. Norreby skipte.
5. Södre, chrono 1.  16 allnar.
8. Skatte 1. 10 allnar.
9. Prestebolet. 15 allnar.
3. Grissegården. 25 allnar.
8. Skattegården. 9 allnar.
2. Norregården. 9 allnar.
10. Juthegården chrono 1/2. 21 allnar.
8. Skattegården. 12 allnar.
11. Chroneuthiord brukass
      till Jutegården, rentar 1/4 spann korn.

Här tageer Östre Åby ägior wed.
Kulletorps ägior wedh.
God engh.
Ödesiö ägior wedh.
Ilack engh medh Nårrgården.
Bergh och skogh.

(Baksidan:)
Ödesiö sochn. Wästra Åby.  Nummer 21.
Folio 158. 159.

Anders Börg
geson.
Anders Börsson
är mitt nampn
migh til ingen ärha
uthan til skam det nampn är mig i dopet gifvit
och aldrig i lifsens bok
inskrifwit.

( I övre högra hörnet ej tydd bibeltext:)