D10a:16-17


(Kartsidan:)
Tåken lacus.
Nor.
Här tager Glänåßa ägor wid.
Leerjordh.
Leerjordh.
Här tager Swansalz ägor wid.
Här tager Särßöga ägor wid.
Dumjordh.
Här Yxnekulla ägor wid.
Swartekiälla.
Hårdhwalz engh till 12 lass höö.
Askelera.
Lindh.
Askelera.

(Baksidan:)
Afmätt och calculerat.
Menniskan lefwer icke alenast widh brödh.

Öfreby, crono hemman 1.  Skatte hemman 1/2 som lyder till Glänåss. Frelse 1.
Crono gården.    Bredh åker   25 aln. Höö till 10 lass.
Skatte 1.             Bred åker    25 aln. Höö till       lass.
Frälse gården 1.  Bred åker    41 aln. Höö 15 lass  ther till.
Medh en crono utjord som rentar 1 tunnor korn.

Utsäde i Öfreby.

Anders Börgesson.

Swantzhalss sochn Öfwärby numro 42. Swartekälla folio 16.17.

Folio 16. 17.