D10a:160


(Kartsidan:)
Ödesiöö soken.
Söder-norr.
Granlidan 1/4 torp.
Engh i gerdet till 20 las hö.
Granstorp wthsäde i Norregiärdet
1 1/4 tunnor.  Södergiärdet 1 1/8 tunnor.
Engh till 20 lass höö i giärdet
öffuer alltt.

(Baksidan:)
Ödesiö sochn. Granelidan. Nummer 22.
Folio 160.