D10a:163,166-167,170


(Kartsidan:)
Gårdzhage med skoogh.
Söder-norr.
Skilnan emällan Sölfztorp och Stubben.
Skillnan emällan Munketorp och Stubben.
Öriord.
Gerdess engh.
Stubben, cronohemman 1/2.
Muliord.
Engh öffwer allt till 20 lass höö.

Halfparden hagen till Soottengh.
Öfwer alt till 3 lass höö.
Halfparten till Kyrkobacken.
Sandjordh.
Kiörkebacken.

Lilla Munketorp ligger uppå Jer-nesta ägor.

Här tager Silfwerstorps och Rykess ägor widh.
Bergh och skogh.
Muncketorp cronohemman 1.
Engh öfwer alt, till 30 lass höö.
Rossmossen kiöpt för skathe.
Sank engh, mosse engh.
Söder-norr.
Engh.
Örjordh.
Hårdhwaldz engh.
Muljordh.
Engh.
Här tager Järnsta ägor widh.

(Baksidan:)
Åby sockn. Muncketorp, Stubben.  Nummer 33.
Folio 163. 166. 167. 170.

Min wenlig
Helsan.
Bekennes iagh migh Ambiörn Larsson.
Emanuel.
Gudh tigh wil iagh befalla.
Begårar.
Begåfwath medh all dygdh, äst til min hiertanss kiära.