D10a:164-165


(Kartsidan beskrivning:)
    Söörby skifte
1. Skattegården
half åttin                           14 alnar.
2. Ödeboolss åttin             48 alnar.
3. Skattegårdz åttin           38 alnar.
Frelse  4. Lilleboolss åttin  36 alnar.
5. Klåckare gårdens åttin   26 alnar.
2. Ödegårdz half åttin         15 alnar.
7. Stoore gården bord       76 alnar.
8. Jernstas half åttin            14 alnar.
9. Skattegårdz åttin            28 alnar.

    Nårby skiftett.
1. Skatte gården                  11 alnar.
8. Jernstadz half åttin            6 alnar.
3. Munckegården öde          20 alnar.
NotaBene. Munckegården   20 alnar.
NotaBene. 5. Pastoris bool  50 alnar.

(Karttext:)
Järnesta ägor taga wid.
Menniskan.
Nårby engh.
Sörby engh.
Pastoris qwarn.
Pasto-ris engh.
Pastoris åker.
Pastoris åker.
Muncke gård.
Löper wtij engh samma lera, såsom wtij åkeren.
Skattegårdz qwarn.
Grijse-gårdz qwarn.
Lerblandatt joord.
Uträchningh upå Smålandh i Nor Wijboo
Linneråss sochn.
Talery.
1. Frälse store bord, bred åker 64 alnar.  Utsäde i Norgiärde.

(Baksidan:)
Åby Kyrkioby.  Nummer 30.
Folio 164. 165.

Jagh troor att
jagh tackar
nämbligen jagh troor att jesus christus ähr sanner gud
jagh tarcker tigh giönom tin son o gud för.

Den som will en christen heeta, och rätta nampnet bära,
han skall det ty o beden.
Denne penne rewnnar som han wåre brender,
denne penne renne.
Jäjarens
renner.