D10a:168-169


(Kartbeskrivning:)
1. Skatte. Andersses åker.                 24 alnar.
2. Crono. Brickegården 1/2.               14 alnar.
3. Skatte. Lytenantzgården 1.             26 alnar.
4. Crono. Söregården 1.                     29 alnar.
5. Skattehemman 1/2. Skattegård 1/2. 33 alnar.
6. Skatte. Lyttenantz 1.                      29 alnar.
7. Skatte. Andersses                          24 alnar.
Wthi bemälte by fijnnes en wthiordh
Leerblandatt joord,
som räntar en span korn, ähr inne
medh Lytenansgården.
Min altsom kiäraste syster ähr till henne.

(Karttext:)
Här tager Åby ägor widh.
Sank engh.
Rudedam.
Måse.
Söder-norr.
Här tager Muncketorps ägor widh.

(Baksidan:)
Åby sookn. Jernsta.  Nummer 31.
Folio 168. 169.