D10a:172-173


(Kartbeskrivning:)
1. Ryke, frelsshemman 1.
Her löpa Sölffwes-
torpa wtij åkerskifte
C. Som noterat blifwer.
D. Lijka jordemån.
Frälsegården Ryke, akerskifte. 27 alna.
Skattegården i Sölff. bred åker  8 alna
Cronogården, bred åker           16 alna.

1. Sölffwestorp  cronohemman 1.
    Skatteheman 1/2.
A. Utij Wäster gerdett ähr muljord
                                  och leerjord.
B. Wtij Östre gerdett ähr byrkelehra.
2. Cronogården hafwer bred åker 42 alna. Höö till 45 lass.
3. Skattegården, bred åker 31 aln. Höö til 40 lass.

(Karttext:)
Skilnan emellan Stubben och Söfwestorp.
Full mädh bärgh och skoogh.
Skillnan emellan Muncketorp och Sölffwestorp.
Söder-norr.
Lerjord.
Solfwez torp.
En litin skoghott engh lyder både till Sölffwestorp och Ryke.
Skilnan emellan Ryke Sölffwestorpa ägor.
Gerdes engh med skogh och bergh.
Tomptehagar.
Skattegårdenss sweedh, såsom och i lycke måste
brukas för wtengh och myckett  kerrog och skogott.
Cronogården, en gammall swed
såsom bergas för wteng myckett kerrogh och skogott.

(Baksidan:)
Åby sochen. Sylfwestorp och Ryke. Nummer 1.
Anderss Börgesson.   Folio 172. 173.