D10a:175,178


(Kartsidan:)
Wthmark, någott myckitt med bergh och små skogh.
Swartmylla.
Gårdzhage.
Färgesta, cronohemman 1.
Söder-når.
Engh, good öffwer alt till 16 lass höö.

Söder-norr.
Skinneratorp, men her Anderss i Åby, haffwer < >
till skatte och brukar t< >
till ett engetorp. Men till f< >
haffwer rentatt een1.

(Baksidan:)
Åby soockn. Fergesta, Skinneratorp.  Nummer 34.
Folio 175. 178.

________________
1Härefter överstruken text: