D10a:176.177


(Kartbeskrivning:)
Tiuretorp  3.
1. Skattegården, bred åker 60 aln.
2. Cronnegården, bred åker 20 aln.
3. Skattegården, bredh åker 40 aln.
Örjordh i alla gerdena.
Ilak skogh medh moras och berg.
Engh till helle byn, 60 lass höö.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh.
Engh.
Tompt.
Ilak engh måse.
Örjord.
Söder-nor.

Helsan medh dydh och ähra så pläga man
helsa sin hiertans kiära, kiära.

(Baksidan:)
Åby sochn. Tiuretorp.  Nummer 32.
Folio 176. 177.

Herre jesu christ, min frälsare tu äst, på tigh iagh hoppass
alena, iagh tror på tigh, förlått eij migh, så elendigh migh
tröstar titt ordh thett rena, sasom efter wattnetz kalla,
förlatt migh synder mina salighe.

Herre jesu christ min frälsare tu äst på tigh iagh
hoppass alena.