D10:183-186


(Karttext:)
Engh till 16 lass höö, myckitt skogutt och bärgugh.
Söder-norr.
Något till örjord.
Byrkleera.
Jöölery cronohemman 1/4.

Biörkelera.
Gierdes engh medh kiär och skogh, bärgh till 8 lass höö.
Höghultt cronohemman 1/4.
Söder-norr.

Engh, full mädh bergh och odugheligh skoogh till 18 lass höö.
Örjord.
Byrkelera.
Jerpery cronohemman 1/4.

Örjord.
Söder-norr.
Brenneby1, ett torp.
Engh till 2 eller 3 lass höö.

Bönery cronohemman 1/4.
Byrkelera.
Örjord.
Engh full med skogh och bergh till 6 lass höö.
Ingen skogh som nyttigh är.
Söder-norr.

Anders Börsson.

(Baksidan:)
Åby sockn. Jerpery, Bönery, Brennery, Gölery, Höghhultt.  Nummer 19.
Folio 183. 184. 185. 186.

Min gudh, min gud sadhe christus tå.
Min wenligh helsan.
 
______________
1Fel för Brennery?