D10a:19-20


(Karttext:)
Här tager Stora Egh-bola widh.
Här tager Kielkesta wid.
Här tager Åss ägor wid.
Gottorp.
Hela byes beteswaldh.
Ramsta.
Nor.
Söder.
Tåken lacus.
Upgiord.
Betes waldh.
Här tager Holme wid.

(Baksidan:)
Afmätt och calculera<>
Anders
Börgesson.

Ramsta, crono hemman 3, frälse 2, Gottorp frälse gårdar 3.
Och äro alle 8 gårdarna lika stora, både i
åker och engh.
Öster giärdett leerjordh, Wäster giärdet leerjordh och muljordh.
R.  Engh öfwer alt til hella byen  160 lass.
G.  En crono engehage som rentar en halfpondh korn.
A.  En engehump kommer Swartekiälla till.
B.  Engh kommer Öster gården i Åss till.
C.  Twenne engar som komma Swanssalss till.
D.  Engh kommer crono gården  i Haleberga till.
E.  Engar som komma Kiälkesta till.
F.  Engh kommer Biörga till, Banck engen.
Fiske i Tåken.
Ramstas och Gottorps utsäde            A      13 1/4 tunnor.
till hwartera gården                         { B      12 1/4 tunnor.
                                                         C      20 lass.
En flåt som frälse gårderna Norre och Mellan gården i Gottorp
hafwa upgiort, utsäde  6 3/4 tunnor och the andras ligger i lindh.
Noch en flåt som Kiälkesta hafwa upgiort af sin engh, utsäde 6 <> tunnor.
Swanssalss sochn, Ramsta, Gottorp.
Folio 19. 20.

Folio 19. 20.