D10a:195-198


(Kartsidan:)
Slogan.
Engh till 30 las höö.
Kneppery 1/8.
Skog till behof.
Biörke-leera.

Skwaltta.
Albery 1/8.
Engh till 15 las höö.
Nor-söder.
Skog till behof.

Detta torp lyder till Qwarnry.
Sandjordh.
Skrambla.
Söder-norr.

Skualta.
Qwarnery cronohemman 1/2.
Söder-norr.
Engh öfuer altt till 16 las höö till nötorftighet.
Skogkiär.
Humblegård till 100 stänger.

Bergzkulla 1/4.
Öriord.
Söder-norr.
Engh full medh skogh till 15 lass höö.
Skogh till fall och trine.

(Baksidan:)
Åby sochn. Knäppery, Albery, Qwarnery och Torpett, Bergzkullen.  Nummer 3.

På kysshetten reen, ären i thagen, och giordh af mitt sido reben, i ären alen, then ädla steer,
som igenom gåår mergh och been, gudh gifwe at then, aldera kiäreste wen kommo til migh
en gångh igen.
Och saligh stundh, när iagh eder mun, först kyste medh kiärlekz förbundh, men wee then
stundh när wårt förbundh, någen tidh skulle giöras annorlundh, och gudh migh redh frisk och
gesundh then migh älskar af hiertans grundh.
Fader wår som äst i himblom helghatt warde titt nampn.

Folio 195. 196. 197. 198.