D10a:199-201


(Kartsidan:)
Norr-söder.
Baßelian 1/8 hemman.
Ingen engh än som i gerdett till 8 las höö.
Öriord.
Ingen skogh än som i gerdett.

Söder-norr.
Ingen engh än som i gierderna till 28 lass höö.
Skogh till nötorfftigh.
Öriordh.
Humblegård till 100 stenger.
Öriordh.
Öriordh.
Ershultt 1/4 hemman.

Jonshult.
Öriord.
Norr-söder.
Inghen engh an som i gerdet till 12 lass höö.
Nötorftig skogh.

(Baksidan:)
Åby sochen. Baßelidan. Jonzhultt. Ershultt.       4.
Folio 199. 200. 201.