D10a:202,211-214


(Karttext:)
Giärdess engh til 16 lass höö öfwer alt.
Nißhult 1/4.
Ful med bergh och skogh.
Söder-norr.

Engh full medh bergh till 15 las höö.
Kalfhult.
Norr-söder.

Bäck 1/2.
Muljordh.
Söder-norr.

God engh.
Boott cronohemman 1.
Söder-norr.
Engh öfuer alt.

Fult medh bergh och skogh.
Rijssa rentar itt 1/2 lispund smör.

(Baksidan:)
Åby sochen. Beck, Boott, Nishult, Kafhult.  nummer 5.
Folio 202. 211. 212. 213.