D10a:203-206,254


(Kartsidan:)
Stenckelßby cronohemman 1.
Börkelera.
Engh till 30 lass höö, bergått och skoghugh.
Söder-når.
Mycken skoogh och ut-mark.

Tophultt cronohemman 1/4.
Engh till 14 lass höö.
Byrkelera.
Söder-når.
Någott till utmark och skogh.

Men.
Norr-söder.
Bunckebooll cronohemman 1/2.
Muljord.
Engh fultt medh skogh och bergh.
Starängh till 8 lass
God ängh till 6 lass höö.
Littett skogh och utmark.

Engh öffwer alt till 16 lasss höö.
Littett skogh och utmark.
Söder-når.
Erßboola cronohemman 1/2.
Humblegård till 200 stänger.

Kiäret.
Söder-norr.
Åßa cronohemman 1/8.
Skarp sånjord.
Engh både ond och godh till 8 lass höö.
Ingen utmark eller skogh.

(Baksidan:)
Åby sockn. Stenckelssby, Topphultt, Åsa, Bunckebooll, Erssboola.  Nummer 14.
Folio 203. 204. 205. 206. 254.