D10a:207-209


(Kartsidan:)
Prästorps engh öfwer alt til 16 lass höö.
Betesshage.
Prästorp.
Biörkelera.
der-nor.

Engh öfwer alt til 24 lass höö.
Öriord.
Halfwarleby cronohemman 1.
Söder-nor.

Örio<r>dh.
Ruskelssby cronohemman 1.
Engh till 20 lass höö öfwer alt.
Söder-nor.

(Baksidan:)
Folio 207. 208. 209.
Åby sochen. Prästorp, Halfwarleby, Ruskelssby.  Nummer 6.

Gålsshult.
4. Lille Allery.
5. Tuna.
6. Lille Marlögia.
7. Store Marlägia.
8. Store Alery.
10. Skrederatorp.
9. Stenßgålshult.
11. Önan.
2. Fräsebola.
3. Klöffwedall.
1. Biör<>ssery.
14. Wpsala.
12. Bleckshult.
13. Wästorp.
Krissby.

(Kärleksdikt, ej transkriberad:)