D10a:210,235-238


(Kartsidan:)
Engh öfwer alt til 16 lass höö.
Sör-nor.
Skoogh 1/4 hemman.
Engh.

Gålßhultt, cronohemman 1/4.
Söder-nor.
Höö till 12 lass.
Swart mylla.

Engh.
Biörnßery, cronohemman 1/4.
Engh här till 6 lass.
Engehage.
Swartmylla.
Söder-når.

Fräßebooll, cronohemman 1/4.
Giärdess engh till 6 lass höö.
Gärss engh och ingen annor.
Söder-nor.

Skogitth engh.
Söder-når.
Odugheligh skogh.
Engh öffwer alt till 10 lass höö.
Klöffwe-dall, cronohemman 1/4.
Öriord.

(Baksidan:)
Folio 210. 235. 236. 237. 238.
Åby sokn. Skogh, Gålsshultt, Biörnssery, Frässebooll, Klöffwedall.  Nummer 7.