D10a:215-218


(Kartsidan:)
Söder-norr.
Engh till 25 lass höö, full medh bärgh och skogh, ingen skogh såsom nyttigh ähr.
Bondery, cronohemman 1.
Muljord.
Muljord.

Muljord.
Norr-söder.
Broo cronohemman 1.
Män så ähr ther ett fiärdingztorp, thär på ägorna såsom gör skatt med gården.
Engh öffwer altt, till 16 lass höö.

Engh hagen utaff utt-marcken ful med skogh och måssar, lydandes till Broo.

Hella, ett 1/4 dels torp som ligger på Broodz ägor, hwilkett giör skatt med gården.
Söder-norr.
Ingen engh annan gärdes engh, elack och skogugh ähr dän, till 8 lass höö.

Siön, cronohemman 1.
Söder-når.
Sanblandatt.
Byrkelera.
Måsse.
Engh till 16 lass höö, myckitt medh bergh och skogh.
Måsse.

(Baksidan:)
Folio 215. 216. 217. 218.
Åby sockn. Bondery, Broo, Hella, Siönn.  Nummer 15.