D10a:219-222


(Kartsidan:)
Åttskilnatt emellan Torße-bool och Jönsebooll.
Jönsebool, cronohemman 1.
Byrkelera.
Engh till 16 lass höö med skogh och någott till bärgh.
Söder-når.
Littett skogh och utmarck.

Ingen annar engh än giälett til 12 lass.
Littett skogh eller utmarck.
Söder-nor.
Tyrißabool, cronohemman 1/2.
Sandjord.
Byrkelera
.
Skilnatt emellan Torssebool och Jönsebool.

Engh till 20 lass höö.
Ingen utmark.
Engh.
Lycka, cronohemman 1.
Söder-når.
Byrckelera.

Byrkelera.
Sånaby, cronohemman 1.
Littett skogh eller utmark.
Söder-nor.
Engh till 24 lass höö.


(Baksidan:)
Åby sockn. Nummer 13.  Jönßebool, Torssebool, Lycka, Såneby.
Folio 219. 220. 221. 222.

Herre till